Publications

2016

 • D’Ambrosio, U., Vila, M., Adrià, F., Bayés-García, L., Calsamiglia, S., Castells, P., Castro, O., Garnatje, T., Gosálbez, J., Jofre, J., Mariné, A., Reig, L., Rubiralta, M., Xatruch, E., Vallès, J. Classification of Unelaborated Culinary Products: Scientific and Culinary Approaches Meet Face to Face. Food, Culture and Society, en premsa. FI=0,556.
 • Garnatje, T., Peñuelas, J., Vallès, J. Ethnobotany, Phylogeny, and ‘Omics’ for Human Health and Food Security. Trends in Plant Science, en premsa. FI=10,899.
 • Gras, A., Garnatje, T., Bonet, M., Carrió, E., Mayans, M., Parada, M., Rigat, M., Vallès, J. Beyond food and medicine, but necessary for life, too. Other folk plant uses in several territories of Catalonia and the Balearic Islands. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 12: 23 (53 pp.), 2016. FI=2,414.
 • Rigat, M., Gras, A., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J. Wild food plants and minor crops in the Ripollès district (Catalonia, Iberian Peninsula): potentialities for developing a local production, consumption and exchange program. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 12: 49 (16 pp.), 2016. FI=2,414.
 • Rigat, M., Gras, A., Vallès, J., Garnatje, T. Estudis etnobotànics a la comarca del Ripollès (Pirineu, Catalunya, península Ibèrica). Collectanea Botanica (Barcelona), en premsa
 • Serrasolses, G., Calvet-Mir, L., Carrió, E., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J., Reyes-Garcia, V. A Matter of Taste: Local Explanations for the Consumption of Wild Food Plants in the Catalan Pyrenees and the Balearic Islands. Economic Botany, 70: 176-189, 2016. FI=1,109.
 • Vigo, J., Vallès, J. La nomenclatura botànica i els noms catalans de les plantes. Reflexions a propòsit d’un recull de fitònims. Estudis Romànics, 38: 281-292, 2016

2015

 • D’Ambrosio, U. Theoretical reflections on ethnobiology in the third millennium. Contributions to Science , 10(1): 49-64.
 • Parada, M., Vallès, J. Figueres, natura i cultura. Una aproximació etnobotànica. Figueres, Ajuntament de Figueres.
 • Reyes-García, V., Menendez-Baceta, G., Aceituno-Mata, L. Acosta-Naranjo, R., Calvet-Mir, L., Dominguez, P., Garnatje, T., Gómez-Baggethun, E., Molina-Bustamante, M., Molina, M., Rodríguez-Franco, R., Serrasolses, G., Vallès, J. Pardo de-Santayana, M. From famine foods to delicatessen: Interpreting trends in the consumption and gathering of wild edible plants through their connection to cultural ecosystem services. Ecological Economics, 120: 303-311, 2015. FI=2,720.
 • Rigat, M., Vallès, J., D’Ambrosio, U., Gras, A., Iglésias, J. and T. Garnatje. Plants with topical uses in the Ripollès district (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula): ethnobotanical survey and pharmacological validation in the literature. Journal of Ethnopharmacology, 164: 162-179.
 • Vallès, J., D’Ambrosio, U., Gras, A., Parada, M., Serrasolses, G., Garnatje, T. Una denominació recent per a una ciència antiga. Algunes consideracions sobre l’etnobotànica i la seva situació a Catalunya. Revista de Girona, 290: 80-83, 2015.
 • Vallès, J., Garnatje, T. Reivindicació de l’etnobotànica, entre les ciències naturals i les socials. Mètode, 86: 22-27, 2015.

2014

 • Calvet-Mir, L., Garnatje, T., Parada, M., Valles, J. & Reyes-Garcla, V. Más allá de la producción de alimentos: los huertos familiares como reservorios de diversidad biocultural. Ambienta, 107:40-5.
 • Carrió, E., Vallès, J. Back to the island of calm: Mallorcan human traditional medicine and ethnobotany. In: Muñoz-Torrero, D., Vázquez-Carrera, M., Estelrich, J. (eds.) Recent Advances in Pharmaceutical Sciences IV, pp. 119-132. Trivandrum, Transworld Research Network.
 • Garnatje, T. Autoria de varias fichas. In: Pardo de Satnayana, M., Morales, R., Aceituno, L., Molina, M. (eds.). Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la Biodiversidad. Primera fase. Introducción, metodologia y fichas. Madrid. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014.
 • Reyes-García V., Aceituno-Mata L., Calvet-Mir L., Garnatje T., Gómez-Baggethun E., Lastra J.J., Parada M., Rigat M., Vallès J., Vila S., Pardo-de-Santayana M. Resilience of traditional knowledge systems: The case of agricultural knowledge in home gardens of the Iberian Peninsula. Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions, 24: 223-231.
 • Rigat M, Garnatje T, Moré E & Vallés J. Un receptari medicinal del Ripollés de principis del segle XX. Facslmil, edició crItica i comentaris. Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollés 2011-2012.
 • Vallès, J. (dir.), Veny, J., Vigo, J., Bonet, M.À., Julià, M. A., Villalonga, J.C. Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana. Barcelona, Termcat – Centre de Terminologia & Universitat de Barcelona.
 • Vallès, J. Autoría de varias fichas. In: Pardo de Satnayana, M., Morales, R., Aceituno, L., Molina, M. (eds.). Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la Biodiversidad. Primera fase. Introducción, metodología y fichas. Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014.
 • Vallès, J., Xirau, M. Farmacèutics innovadors. Joan Xirau i Palau (Figueres, 1903-1976). Circular Farmacèutica, 72(1): 39.
 • Vallès, J. Reconocimiento a Montserrat Gispert por su influencia en la etnobotánica catalana actual. In: Esquinca, A.R. (ed.). Evocaciones. Homenaje a Montserrat Gispert Cruells, pp. 34-37.San Cristóbal de las Casas, Asociación Etnobiológica Mexicana, 2014.

2013

 • Parada, M. & Vallès, J. La ratafia. La flora i el saber tradicional que hi és lligat, posats en una garrafa d’alcohol a través de l’experiencia d’un ratafiaire altempordanès com en Llorenç Parés. Alberes, 9: 98-99.
 • Reyes-García, V., Aceituno-Mata, L., Calvet-Mir, L., Garnatje, T., Gómez-Baggethun, E., Lastra, J.J., Ontillera, R., Parada, M., Rigat, M., Vallès, J., Vila, S. & Pardo-de-Santayana, M. Resilience of traditional knowledge systems: The case of agricultural knowledge in home gardens of the Iberian Peninsula. Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions (en premsa).
 • Reyes-García, V., Calvet-Mir, L., Vila, S., Aceituno, L., Garnatje, T., Jesch, A., Lastra, J.J. Parada, M., Rigat, M., Vallès, J. & Pardo-de-Santayana, M. Does crop diversification pay off? An empirical study in home gardens in three mountain areas of the Iberian Peninsula. Society & Natural Resources, 24: 44-59
 • Reyes-García, V., Molina, J.L., Calvet-Mir, L., Aceituno-Mata, L., Lastra, J.J., Ontillera, R., Parada, M., Pardo-de Santayana, M., Rigat, M., Vallès, J. & Garnatje, T. Tertius gaudens“: germplasm exchange networks and agroecological knowledge among home gardeners in the Iberian Peninsula. Journal of ethnobiology and ethnomedicine, 9:53
 • Rigat, M., Garnatje, T., Moré, E. & Vallès, J. Un receptari medicinal del Ripollès de principis del segle XX. Facsímil, edició crítica i comentaris. Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2011-2012.
 • Rigat, M., Vallès, J., Iglésias, J. & Garnatje, T. Traditional and alternative natural therapeutic products used in the treatment of respiratory tract infectious diseases in the eastern Catalan Pyrenees (Iberian Peninsula). Journal of Ethnopharmacology, 148: 411-422.
 • Vallès, J., Garnatje, T., Carrió, E., Parada, M. & Rigat, M. Identidad propia e identidad con medios adoptados. Plantas de siempre y plantas nuevas en la cultura alimentaria del área lingüística catalana. En: Imaz, M. & Álvarez, P. (eds.). Identidad a través de la cultura alimentaria, pp. 75-101, CONABIO-Corredor Biológico Mesoamericano. México, D.F.

2012

 • Carrió, E., Rigat, M., Garnatje, T., Mayans, M. Parada, M & Vallès, J. Plant ethnoveterinary practices in two Pyrenean territories of Catalonia (Iberian peninsula) and in two areas of the Balearic Islands, and comparison with ethnobotanical uses in human medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ID: 896295.
 • Carrió, E. & Vallès, J. Ethnobotany of Mallorca (Balearic Islands): a Multidisciplinary Approach. Collegium Antropologicum, 36(3): 1027-1032.
 • Carrió, E. & Vallès, J. Ethnobotany of medicinal plants used in Eastern Mallorca (Balearic Islands, Mediterranean Sea). Journal of Ethnopharmacology, 141(3): 1021-1040
 • Garnatje, T., Muntanté, J., Parada, M., Rigat, M. & Vallès, J. Plantes alimentàries del Pirineu català. Menjar, beure i altres maneres de fer servir uma quarantena de plantes de la cultura popular pirinenca. Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet.
 • Reyes-García V., L. Aceituno, S. Vila, L. Calvet-Mir, T. Garnatje, A. Jesch, J.J. Lastra, M. Parada, M. Rigat, Vallès, J. & Pardo-de-Santayana, M. Home gardens in three mountain regions of the Iberian Peninsula. Description, motivation for gardening, and gross financial benefits. Journal of Sustainable Agriculture, 36, 249-270.

2011

 • Carrió, E. Gispert Cruells: “L’etnobotànica és la disciplina que afirma que les plantes són cultura”. Revista (Con)Textos, 5: 5-11
 • Carrió, E., Mayans, M. & Vallès, J. “Abans que es pins facin magranes i ses figueres melons”. Primeres dades de dues recerques etnobotàniques a Formentera i Mallorca. Mètode, 72, 19-22.
 • Garnatje, T., Calvet-Mir, L., Parada, M., Rigat, M., Vallès, J. & Reyes-García, V. Els horts familiars del Pirineu català. Aproximacions etnobotàniques i etnoecològiques. Mètode, 72, 25-28.
 • Parada, M., Carrió, E. & Vallès, J. Ethnobotany of food plants in the Alt Empordà region (Catalonia, Iberian Peninsula). Journal of Applied Botany and Food Quality, 84: 11-25.
 • Parada, M. & Vallès, J. Plantes per menjar i curar. Alberes, 5: 100-101.
 • Rigat, M., Garnatje, T. & Vallès, J. Plant biodiversity in Pyrenean homegardens (Catalonia, Iberian peninsula): current state of a mountain agroecosystem. Acta Botanica Gallica, 158: 525-551.
 • Vallès, J. Botànica estimada. Etnobotànica: la ciència de les persones i les plantes. Mètode, 72, 3.

2010

 • Bonet, M.À., Roldán, M. , Camprubí, J. & Vallès, J. Etnobotánica de Gallecs (Cataluña, península Ibérica). Plantas y tradición en un entorno social y natural cambiante. In: Pocchetino, M.L., Ladio, A.H., Arenas, P.M. (eds.) Tradiciones y transformaciones en Etnobotánica / Traditions and transformations in Ethnobotany, pp. 540-544. San Salvador de Jujuy, CYTED (Programa Interamericano Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) – RISAPRET (Red Iberoamericana de Saberes y Prácticas Locales sobre el Entorno Vegetal.
 • Carrió, E. & Vallès, J. Tradició i innovació en les relacions entre llengua, cultura i natura. V Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana (Amposta, 2010). Revista d’Etnologia de Catalunya, 37: 184-187.
 • Parada, M., Carrió, E. & Vallès, J. Ethnobotany of food plants in the Alt Empordà region (Catalonia, Iberian Peninsula). Journal of Applied Botany and Food Quality, 84: 11-25.
 • Reyes-García, V., Vila, S., Aceituno, L., Calvet-Mir, L., Garnatje, T., Jesch, A., Lastra, J.J. , Parada, M., Rigat, M., Vallès, J. & Pardo-de-Santayana, M. Gendered home gardens. A study in three mountain areas of the Iberian Peninsula. Economic Botany 64(3): 235-247.
 • Vallès, J., Bonet, M.À., Garnatje, T., Muntané, J., Parada, M. & Rigat, M. Sambucus nigra L. in Catalonia (Iberian Peninsula): popular knowledge and holistic exploitation of an underutilised natural resource. In: Peter, K.V. (ed.) Underutilized and Underexploited Horticultural Crops. New Delhi, Vedams Books. Vol. 5: 393-424.
 • Vallès, J. & Carrió, E. ICEB 2009. Primer congrés internacional d’Etnobotànica a l’hemisferi sud. (S. Carlos de Bariloche, Argentina, 21-24 de setembre de 2009)., Revista d’Etnologia de Catalunya, 36: 182-184.
 • Vallès, J. Variació geolingüística en la comunicació especialitzada. El cas dels noms de les plantes. In: Fargas, F.X. (ed.). Espais Terminològics 2009. Terminologia i variació geolingüística, pp. 129-149. Vic – Barcelona, Eumo Editorial – Termcat.

2009

 • Carrió, E. & Vallès, J. IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Un homenatge a la cultura popular, les plantes i la gestió sostenible dels nostres territoris (Artà, 1-4 de maig de 2008). Revista d’Etnologia de Catalunya, 34, 172-174
 • Parada, M., Carrió, E., Bonet, M. À. & Vallès, J. Ethnobotany of the Alt Empordà region (Catalonia, Iberian Peninsula). Plants used in human traditional medicine. Journal of Ethnopharmacology, 124: 609-618
 • Rigat M., Bonet, M. À., Garcia, S., Garnatje, T. & Vallès, J. Ethnobotanical studies in the high river Ter valley (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). Part II. Non-crop food vascular plants and crop food plants with medicinal properties. Ecology of Food and Nutrition, 48 (4): 303 – 326
 • Rigat, M., Garnatje, T. & Vallès, J. Estudio etnobotánico del alto valle del río Ter (Pirineo catalán): resultados preliminares sobre la biodiversidad de los huertos familiares. Llamas, F., Acedo, C. (eds.) Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI, pp. 399-408.
 • Vallès, J. Terminalia, els arbres. Terminàlia, 0: 34-36

2008

 • Bonet, M. À. Etnobotànica del Montseny. Plantes, remeis i cultura popular. Monografies del Montseny, 23: 171-195
 • Bonet, M. À., Camprubí, J., Roldán, M. & Vallès, J. Plantes i cultura popular. Estudi etnobotànic de Gallecs. Col•lecció Vicenç Plantada, 11. Mollet del Vallès, Centre d’Estudis Molletans.

2007

 • Bonet, M.À. Etnobotànica de Castellterçol i el Moianès Sud. Modilianum, revista d’estudis del Moianès 36: 33-47 i 60-64
 • Bonet, M. À., Cuello, J. & Vallès, J. Botànica popular. In: Camarasa, J.M.& Soler, J. (eds.) Tradicionari, Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. 9 (Les ciències i les tècniques populars), pp. 114-147. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
 • Bonet, M.À. & Giner, A. El Jardí del Museu Arxiu Tomàs Balvey. Les plantes remeieres del jardí i el seu aprofitament medicinal. Guia pràctica de visita. Cardedeu, Museu-Arxiu Tomàs Balvey. 176 pp
 • Bonet, M.À. & Vallès, J. Ethnobotany of Montseny biosphere reserve (Catalonia, Iberian Peninsula): plants used in veterinary medicine. Journal of Ethnopharmacology, 110: 130-147
 • Parada, M., Bonet, M.À. & Vallès, J. Usos populars de les plantes i gestió del paisatge: alguns resultats d’una recerca etnobotànica a l’Alt Empordà. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 40: 745-759
 • Rigat, M., Bonet, M. À., Garcia, S., Garnatje, T. & Vallès, J. Studies on pharmaceutical ethnobotany in the high river Ter valley (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). Journal of Ethnopharmacology, 113: 267-277
 • Vallès, J. (amb la col•laboració d’A. Agelet, M. À. Bonet, E. Carrió, T. Egea, T. Garnatje, J. Muntané, M. Parada, M. Puig, D. Raja, M. Rigat, M. Santamaria i A. Selga) La recerca en etnobotànica a Catalunya: objectius, mètodes, zones estudiades i alguns resultats i comentaris generals. RIDEC (Recerca i Difusió de l’Etnologia Catalana). http://cultura.gencat.net/cpcptc/ridec/docs/etnobotanica.pdf

2006

 • Bonet, M.À. & Vallès, J. Plantes, remeis i cultura popular del Montseny. Etnobotànica d’una Reserva de la Biosfera. Granollers & Figueres, Museu de Ciències Naturals de Granollers & Brau Edicions. 771 pp.
 • Rigat, M., Garnatje, T. & Vallès, J. Plantes i gent. Estudi etnobotànic de l’Alta Vall del Ter. Ripoll, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
 • Vallès, J. Etnobotànica de l’olivera: l’aprofitament holístic d’un símbol mediterrani. In: Boatella, J. & Contreras, J. (eds). Els olis d’oliva de Catalunya, pp. 32-35. Barcelona, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

2005

 • Bonet, M.À., Camprubí, J., Roldán, M. & Vallès, J. Nota biogràfica d’Andreu Malgà i Bonastre (1873-1919), prevere i botànic. Notes (Centre d’Estudis Molletans), 20: 19-31
 • Bonet, M.À. & Vallès, J. Etnobotànica del Montseny: accions nocives o tòxiques de les plantes. Monografies (Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona), 41: 55-61
 • Parada, M., Bonet, M. À. & Vallès, J. Les persones i les plantes: primera aproximació a l’etnobotànica de l’Albera. In: Luna-Batlle, X. (ed.) Actes del col•loqui L’Albera i el patrimoni en l’espai transfronterer, pp. 323-334. Figueres, Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
 • Rigat, M., Bonet, M.A., Garcia, S., Garnatje, T. & Vallès, J. Ethnotanical studies in the high river Ter valley (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). In: Ertug, F.Z. (ed.) Ethnobotany: at the junction of the continents and the disciplines. Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005). 21-21 August 2005. Istanbul-Turkey, pp. 523-526. Istanbul, Yayinlari.
 • Vallès, J., Agelet, A., Bonet, M.À., Garnatje, T., Muntané, J., Parada, M., Raja, D., Rigat, M. & Selga, A. Algunes qüestions entorn de la fitonímia i els aspectes lingüístics de l’etnobotànica. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 51: 273-293
 • Vallès, J. Etnobotànica-2005 (ICEB 2005): els congressos internacionals d’etnobotànica obren la porta d’Àsia. Revista d’Etnologia de Catalunya, 27: 165-167
 • Vallès, J., Bonet, M.À. & Agelet, A. Investigaciones etnobotánicas sobre plantas alimentarias y sus usos medicinales en Cataluña (Península Ibérica). Revista de Fitoterapia, 5 (suppl. 1): 71-77

2004

 • Benedí, C. & Vallès, J. Mapes de centres d’origen de plantes medicinals, alimentàries i altres d’útils. In: Carreras, C. (ed.) Atles de la diversitat, pp. 70-76. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
 • Vallès, J., Bonet, M.À. & Agelet, A. Ethnobotany of Sambucus nigra L.: the integral exploitation of natural resource in mountain regions of Catalonia (Iberian Peninsula). Economic Botany, 58:456-469
 • Vallès, J., Bonet, M.À., Agelet, A. & Selga, A. Quaranta dies en alcohol a sol i serena… y el sabor embotellado: la ”ratafia”, licor catalán de plantas aromáticas. In: Garrido, A. (ed.) El sabor del sabor: hierbas aromáticas, condimentos y especias, pp. 255-276. Córdoba, Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
 • Vallès, J., Vigo, J., Cauwet-Marc, A.M., Egea, À., López, L., Pomés, R., Garrigós, C., Salat, S. & Ydalga, A. Vocabulari de Botànica. Català, castellà, francès, anglès. Castelló de la Plana & Barcelona, Institut Joan Lluís Vives.

2003

 • Agelet, A. & Vallès, J. Studies in pharmaceutical ethnobotany in the region of Pallars (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). Part II. New or very rare uses of previously known medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, 84: 211-227
 • Agelet, A. & Vallès, J. Studies in pharmaceutical ethnobotany in the region of Pallars (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). Part III. Medicinal uses of non-vascular plants. Journal of Ethnopharmacology, 84: 229-234
 • Bonet, M.À. Un passeig per la cultura popular del Montseny. Records, tradicions, remeis, coneixement del medi. Premi Joan Amades de Cultura Popular 2002. Ed. El Mèdol. Tarragona.
 • Bonet, M.À., Blanché, C. & Vallès, J. Etnobotánica de las plantas medicinales en el Montseny (Cordillera Prelitoral Catalana). Delpinoa, 45: 253-260
 • Bonet, M.À. & Vallès, J. Pharmaceutical ethnobotany in the Montseny biosphere reserve (Catalonia, Iberian Peninsula). General results and new or rarely reported medicinal plants. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 55: 259-270
 • Camejo-Rodrigues, J., Ascensao, L., Bonet, M.À. & Vallès, J. An ethnobotanical study of medicinal and aromatic plants in the Natural Park of the “Serra de Sao Mamede”. Journal of Ethnopharmacology, 89: 199-209

2002

 • Agelet, A., Muntané, J., Parada, M. & Vallès, J.Plantes medicinals del Pirineu català. Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet.
 • Bonet, M.À. & Vallès, J. Use of non-crop food vascular plants in Montseny biosphere reserve (Catalonia, Iberian Peninsula). International Journal of Food Sciences and Nutrition, 53(3): 225-248
 • Muntané, J. Herbes, remeis i creences de Cerdanya (2ª Ed. ampliada). Institut d’Estudis Ceretans.
 • Parada, M., Selga, A., Bonet, M.À. & Vallès, J. Etnobotànica de les terres gironines. Natura i cultura popular a la plana interior de l’Alt Empordà i a les Guilleries. Ed. Diputació de Girona. Girona.