Meetings

2017

 • D’Ambrosio, U. La dolçor dels fruits de la terra. Etnobotànica de postres i llepolies a les terres catalanes. Comunicació oral. 2a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Igualada.
 • Vallès, J., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Gras, A., Parada, M. Canvi etnobotànic. Processos que afavoreixen l’abandonament dels usos de les plantes i formes de recuperar-los. Comunicació oral. 2a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Igualada

2016

 • Gras, A., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J. L’etnobotànica a la taula: les plantes oblidades com a protagonistes del plat. Comunicació oral. 1a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Igualada.
 • Gras, A., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J. Del saber popular a l’ús global: etnobotánica i recerca sobre plantes d’interès per a la salut a Catalunya. Comunicació oral. VIII Jornada Tècnica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Prullans.
 • Gras, A., Garnatje, T., Ibàñez, N., López-Pujol, J., Nualart, N., Vallès, J. Noms i usos etnobotànics de plantes des de temps antics fins ara a partir de l’herbari de Francesc Xavier Bolòs i Germà (1773-1844). Comunicació oral. VIII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ciutadella de Menorca, Menorca.
 • Gras, A., Rigat., M., Iglésias, J., Vallès, J., Garnatje, T. Fitosinergia: quan el total és més que la suma de les parts. Cas d’estudi en dues comarques nord-orientals de Catalunya (Alt Empordà i Ripollès). Comunicació oral. VIII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ciutadella de Menorca, Menorca.
 • Parada, M., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Gras, A., Vallès, J. Del camp a l’ampolla: licors i altres begudes a base de plantes. Comunicació oral. 1a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Igualada.
 • Parada, M., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Gras, A., Vallès, J. Del camp a l’ampolla: licors i altres begudes a base de plantes. Comunicació oral. II Congrés de Remeis Populars a l’Abast de Tothom. Girona.
 • Parada, M., Gras, A., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Vallès, J. La globalització en el saber popular sobre les plantes: plantes de fora en la tradició d’aquí. Comunicació oral. VIII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ciutadella de Menorca, Menorca.
 • Vallès, J., Carrió, E., González, R., Gras, A., Mayans, M., Garnatje, T. Patrimoni material i immaterial en la interfície entre biodiversitat i cultura. Present i avenir de l’etnobotànica a les Illes Balears. Comunicació oral. XXXIV Jornades d’Estudis Històrics Locals El patrimoni immaterial, entre la revisió i la descoberta. San Francesc, Formentera.
 • Vallès, J., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Gras, A., Parada, M. Del bressol al taüt: etnobotànica del cicle de la vida a les terres catalanes. Ponència invitada. Col·loqui “Mirades de la ciència sobre el temps”. Barcelona.

2015

 • Vallès, J., D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Gras, A., Parada, M. A la natura, als horts i als mercats. Un calendari vegetal. Ponència invitada. Col·loqui “Mirades de la ciència sobre el temps”. Barcelona.
 • Vallès, J., D’Ambrosio, U., Gras, A., Parada, M., Garnatje, T. Etnobotànica i salut. Estat de la qüestió a Catalunya. Comunicació oral. II Congrés de Remeis Populars a l’Abast de Tothom. Girona.

2014

 • D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Vallès, J. Food plants and transculturation in specialised stores at the metropolitan area of Barcelona, Catalonia, Spain. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • D’Ambrosio, U., Gras, A., Castells, P., Garnatje, T., Vallès, J. Vila, M. Classification of plant and fungal culinary products: an attempt of compromise between folk and scientific approaches and its educational implications. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Estrada A., Vallès, J., Pardo de Santayana, M., Fernández-Ordóñez, I. Folk names and the Spanish Inventory of Traditional Knowledge related to Biodiversity. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Gras, A, Carrió, E., Font, X, Garnatje, T., Mayans, M., Muntané, J., Parada, J., Parada, M., Reyes-García, V., Rigat, M., Serrasolsas, G., Sobrequés, X., Vallès, J. El Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya i l’etnobotànica catalana. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.
 • Moré, E., Garnatje, T., Rigat, M., Vallès, J. Un receptari medicinal del Ripollès de principis del segle XX. Edició crítica i comentaris. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.
 • Parada, M., Carrió, E., Gras, A., Guerrero-López, C., Serrasolses, G., Vallès, J., Garnatje, T. Una forma inusual de difusió del patrimoni etnobotànic: la credibilitat en un mitjà increïble. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.
 • Parada, M., Vallès, J. The market as a meeting point between rural folk knowledge and urban society in Figueres. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Pardo de Santayana, M. Verde, A., Perdomo, A., Rivera, D., Hernández-Bermejo, E., Velasco, H., Vallès, J., Tardío, J., García-Botía, J., Aceituno, L., Morales, R., González-Tejero, R., Ontillera, R., Acosta, R., Reyes-García, V., Molina, M. The Spanish inventory of traditional knowledge related to biodiversity. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Reyes-García, V., Aceituno-Mata, L., Acosta, R., Calvet-Mir, L., Carrió, E., Domínguez, P., Garnatje, T., Gómez-Bagetthun, E., Lastra, J.J., Martinez, X., Menendez, G., Parada, M., Pardo de Santayana, M., Tardío, J., Vallès, J. Famine food or delicatessen? Trends in the consumption of wild food plants in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Rigat, M., Gras, A., D’Ambrosio, U., Iglésias, J., Vallès, J. Garnatje, T. Phytosynergy: when the whole is more than the addition of the parts. A case study in the Ripollès district. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Rigat, M., Gras, A., Iglésias, J., Vallès, J., Garnatje, T. Estudis etnobotànics a la comarca del Ripollès: les plantes amb usos tòpics. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.
 • Serrasolses, G., Calvet-Mir, L., Carrió, E., Garnatje, T., Reyes-Garcia V., Vallès, J. Sociocultural factors explaining the consumption of edible wild plants and minor crops. Case studies from Catalan Pyrenees and Balearic Islands. International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Serrasolses, G., Garnatje, T., Vallès, J. Contribució a l’etnobotànica del Gironès occidental. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.
 • Vallès, J. Pinzellades sobre l’activitat etnobotànica de Pius Font i Quer. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.
 • Vallès, J., Carrió, E., Garnatje, T., Gras, A., Mayans, M., Parada, M., Rigat, M., Serrasolsas, G. “Herba de les orenetes”, “flor de Sant Joan”, “octubre”, “col d’hivern”: diversos aspectes del temps en el saber popular sobre les plantes detectats a través de recerques etnobotàniques en territoris de llengua catalana. Col•loqui “Mirades de la ciència sobre el temps”. Barcelona.
 • Vallès, J., D’Ambrosio, U., Gras, A., Parada, M., Rigat, M., Serrasolses, G., Garnatje, T. In the interface of ethnopharmacology and food ethnobotany. Popular functional foods in Catalonia (Iberian Peninsula). International Congress of Ethnnobotany (ICEB 2014). Còrdova.
 • Vallès, J., Garnatje, T., D’Ambrosio, U., Gras, A., Vitales, D. Curs: ‘Botànica gastronòmica i culinària’. Gaudir UB, Àrea de formació complementària, Universitat de Barcelona. Barcelona, 2014-2015.
 • Vallès, J., Gras, A., Parada M., Rigat, M., Serrasolses, G., Garnatje, T. Summary and comparison of folk medicinal plant uses in Catalonia (Iberian Peninsula). Fourth International Meeting of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Marmara University, Istanbul.
 • Vallès, J., Julià, M.A., Veny, J., Vigo, J., Bonet, M.À., Villalonga, J.C. Vint anys espigolant noms: el projecte i el llibre “Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana”. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.
 • Vehí, A., Vallès, J. Una proposta per a acostar les plantes a les persones a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. VII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Llívia.

2013

 • Calvet-Mir, L., Ruiz-Mallén, I., Aceituno-Mata, L., Garnatje, T., Lastra, J.J., Parada, M., Pardo-De-Santayana, M., Rigat, M., Tardío, J., Vallès, J., Vila, S. & Reyes-García, V. Compartiendo el conocimiento etnoecológico: experiencias en áreas de montaña de Madrid, Asturias y Cataluña.. Poster. VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Universitat Politècnica de València. València.
 • Pardo de Santayana, M., Aceituno, L., Acosta, R., Álvarez, A., Barroso, E., Blanco, J., Bonet, M.À., Carrió, E., Cavero, R., Delgado, L., Fajardo, J., García, J., Garnatje, T., González, J.A., González-Tejero, R., Hernández-Bermejo, E., Latorre, J., Macía, M., Martínez, V., Menendez, G., Molina, M., Morales, R, Muñoz, L.M., Ontillera, R., Parada, M., Perdomo, T., Ríos, S., Reyes-García, V., Rivera, D., Rodríguez, O., Roldán, R., Rigat, M., Tardío, F.J., Vallejo, J.R.,Vallès, J., Velasco, H., Verde, A. Las plantas medicinales en el Inventario Español sobre los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio natural y a la Biodiversidad. Oral communication. 7º Congreso de Fitoterapia de la SEFIT. Sant Joan d’Alacant.
 • Pardo-de-Santayana, M., Verde, A., Perdomo, A., Rivera, D., Hernández-Bermejo, E., Velasco, H., Vallès, J., Tardío, J., García, J., González, J., González-Tejero, R., Acosta, R., Reyes-García, V. & Molina, M. The Importance of Traditional Knowledge on the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity: The Spanish Inventory of Traditional Knowledge. Oral communication. Economic Botany 2013. Cogress of the Society for Economic Botany. Plymouth, UK.

2012

 • Carrió, E. & Vallès, J. Back to the Island of Calm: Mallorcan traditional remedies. Poster. 13th Congress of the International Society of Ethnobiology. Montpeller.
 • Carrió, E. & Vallès, J. L’etnobotànica a la flora de les Illes Balears de Barceló i Combis (1879-1881). Oral communication. VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ibi.
 • Ferrando, F., Carrió, E. & Vallès, J. Estudi etnobotànic a Simat de la Valldigna (la Safor, València). Oral communication. VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ibi.
 • Gras, A., Carrió, E. & Vallès, J. Primer estudi etnobotànic d’Arbeca (les Garrigues, Lleida). Oral communication. VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ibi.
 • Hernández, V. & Vallès, J., Aguilar, A. Medical Ethnobotany of the Nauas of the Huasteca, Mexico. Poster. 13th Congress of the International Society of Ethnobiology. Montpeller.
 • Nogueras, A., Carrió, E. & Vallès, J. Prospecció etnobotànica al sud de la Serra de Tramuntana (Mallorca). Oral communication. VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ibi.
 • Parada, M. & Vallès, J. Urban ethnobotany at different levels. Understanding the relationships between people and plants through general and school interviews, and homegardens and market inventories in Figueres (Catalonia, Iberian peninsula). Oral communication. 13th Congress of the International Society of Ethnobiology. Montpeller.
 • Rigat, M., Carrió, E., Bonet, M.À., Garnatje, T., Mayans, M., Parada, M. & Vallès, J. Usos no medicinals ni alimentaris de les plantes en diversos territoris de Catalunya i les Illes Balears. Oral communication. VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ibi.
 • Vallès, J., Gómez, A., Guàrdia, R., Sànchez-Cuixart, A. & Vicents, J. La nova col•lecció d’Etnobotànica (BCN-E) de l’herbari de la Universitat de Barcelona (BCN, CeDocBiV). Oral communication. VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Ibi.

2011

 • Carrió, E. Contribució a l’etnobotànica de Mallorca. La biodiversitat vegetal i la seva gestió en una illa mediterrània. Oral communication. IV Jornada de Recerca organitzada per la Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Barcelona.
 • Carrió, E. Etnobotànica de Mallorca: la recuperació dels sabers tradicionals sobre plantes en una illa mediterrània. Oral communication. Cursos d’estiu de la Universitat de les Illes Balears i l’Associació pel foment, conservació i producció de vegetals autòctons i tradicionals de les Illes. Mallorca.
 • Carrió, E., Socias, A.M. & Sureda, P. La recuperació de sabers locals per a la transmissió de coneixemetns a Mallorca. El cas de les espècies cultivades i les plantes silvestres. Discussion board. Cursos d’estiu de la Universitat de les Illes Balears i l’Associació pel foment, conservació i producció de vegetals autòctons i tradicionals de les Illes. Mallorca.
 • Carrió, E. & Vallès, J. Aproximació al coneixement etnobotànic de Mallorca: la biodiversitat vegetal i la seva gestió en una illa mediterrània. V Congreso de Biolgía de la Conservación de Plantas. Es Mercadal, Menorca.
 • Vallès, J., Carrió, E., Garnatje, T., Parada, M. & Rigat, M. Plantas Medicinales, saber popular e industria. La Etnobotánica como uno de los pilares de la Fitoterapia. Guest Lecture. 6º Congreso de Fitoterapia de la SEFIT. Univesidad de Navarra. Pamplona.
 • Vallès, J., Garnatje, T., Carrió, E., Parada, M. & Rigat, M. Conservación de plantas y de saberes sobre ellas. I. Etnobotánica en los territorios de lengua catalana. II. Hacia un repositorio de trabajos etnobotánicos ibéricos. Guest presentation. I Jornadas Técnicas sobre los Inventarios Españoles de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007) y los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (Ley 30/2006). Albacete.

2010

 • Aceituno-Mata, L., Vila, S., Calvet-Mir, L., Pardo-de-Santayana, M., Tardío, J., Garnatje, T., Lastra, J.J., Parada, M., Rigat, M., Vallès, J. & Reyes-Garcia, V. Sharing traditional ethnobotanical knowledge: some experiences in Madrid Sierra Norte, Asturias, and the Catalan Pyrenees. Oral communication. 11th Congress of the International Society of Ethnopharmacology. Albacete.
 • Carrió, E., Parada, M., Parada, J., Rigat M., Sobrequés, X., Garnatje, T. & Vallès, J. Towards a database on ethnobotany of the Catalan linguistic area. Oral communication. 11th Congress of the International Socie Ethnopharmacology. Albacete.
 • Carrió, E. & Vallès, J. Algunes reflexions metodològiques per a futurs estudis d’etnobotànica en territoris de parla catalana. Oral communication. V Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Amposta.*
 • Carrió, E. & Vallès, J. Estudio comparativo del conocimiento etnobotánico en tres comarcas de Mallorca (Illes Balears). Aplicación de algunos métodos y conceptos de la investigación en ciencias sociales a un estudio etnobotánico. 1er Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Albacete.
 • Parada, M., Garnatje, T. & Vallès, J. Etnobotànica de les plantes alimentàries a l’Alt Empordà i l’alta vall del Ter (Pirineus), I. Plantes comestibles i plantes usades com a condiment. Oral communication. V Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Amposta *
 • Parada, M., Rigat, M. & Vallès, J. Etnobotànica de les plantes alimentàries a l’Alt Empordà i l’alta vall del Ter (Pirineus), II. Plantes usades per a l’elaboració de licors i altres begudes. Oral communication. V Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Amposta *
 • Parada, M., Rigat, M., Garnatje, T. & Vallès, J. Estudis etnobotànics a l’Alt Empordà i l’Alta Vall del Ter (Pirineus). Plantes amb usos no medicinals ni alimentaris. Oral communication. IX Coloquio Internacional de Botánica pirenaico-cantábrica. Ordino, Andorra.
 • Parada, M. & Vallès, J. Aproximaciones botánicas y etnobotánicas a la vid, sus productos y tradiciones como elementos moduladores de los paisajes naturales y culturales ibéricos. Invited Oral communication. VIII Congreso Museos del vino de España. Cangas del Narcea.
 • Vallès, J., Carrió, E., Garnatje, T., Parada, M. & Rigat M. Aproximación a la tipología de los fitónimos en catalán. Oral communication. 1er Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Albacete.
 • Vallès, J., Garnatje, T., Carrió, E., Parada, M. & Rigat, M. Identidad propia vs. identidad adoptada. Plantas de siempre y plantas nuevas en la cultura alimentaria del área lingüística catalana. Guest Presentation. Simposio internacional “Identidad a través de la cultura alimentaría”. México, D.F.
 • Vila, S., Calvet, L. Aceituno, L., Garnatje, T., Lastra, J.J., Ochoa, G., Parada, M., Rigat, M., Vallès, J., Reyes-García, V. & Pardo-de-Santayana, M. Investigación participativa en agroecologia: biodiversidad y redes sociales. Poster. IX Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Calidad y Seguridad Alimentaria. Lleida.
 • Vila, S., Lastra, J.J., Aceituno, L., Calvet-Mir, L., Garnatje, T., Ochoa, G., Parada, M., Pardo-de-Santayana, M., Rigat, M., Vallès, J. & Reyes-Garcia, V. Estudio de la agrobiodiversidad en huertos del centro de Asturias. Poster. 1er Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Albacete.
 • Villar, L., Garreta, R. & Vallès, J. Los nombres de los árboles en las distintas lenguas de los Pirineos: una aproximación etnobotánica. Oral communication. 1er Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Albacete.

* Montse Parada, Montse Rigat & Esperança Carrió take an active part in the organizing committee.

2009

 • Bonet, M. À., Roldán, M., Camprubí, J. & Vallès, J. Ethnobotany of Gallecs (Catalonia, Iberian Peninsula). Plants and traditions in a changing social and natural environment. Oral communication. Vth International Congress of Ethnobotany. San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
 • Carrió, E. & Vallès, J. Ethnobotanical knowledge of Mallorca (Balearic Islands). Vth International Congress of Ethnobotany. Poster. San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
 • Carrió, E. Participació activa en els seminaris: Ethnobotany in Europe: methodology, Ethnobotany in Europe: Surveys and data, Migrant studies. European Networks in Ethnobotany. European Chapter of Society for Economic Botany (SEB). European Chapter from SEB Inaugural Meeting. Gant (Belgium).
 • Parada, M., Carrió, E., Bonet, M. À. & Vallès, J. Assessment and analysis of the ethnoflora of Alt Empordà (Catalonia, Iberian Peninsula). Oral communication. Vth International Congress of Ethnobotany. San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
 • Parada, M., Rigat, M., Carrió, E., Bonet, M. À., Garnatje, T. & Vallès, J. Plantes, traditions et savoirs naturalistes dans deux régions des Pyrénées catalanes : une étude ethnobotanique de l’Alt Empordà et le Ripollès. Oral communication. Colloque international Les plantes de montagne: regards et débats sur un patrimoine. Toulouse, França
 • Reyes-Garcia, V., Garnatje, T., Lastra, J. J., Pardo-de-Santayana, M., Vallès, J., Aceituno, L., Calvet-Mir, L., Jesch, A., Parada, M., Rigat, M. & Vila, S. Home gardens in three mountain regions of the iberian Peninsula and their financial benefits. Poster. Vth International Congress of Ethnobotany. San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
 • Rigat, M., Garnatje, T. & Vallès, J. Plantas, nombres y usos en áreas de montaña de la Europa mediterránea. Estudio etnobotánico de la comarca del Ripollès (Cataluña, Península Ibérica). Poster. Vth International Congress of Ethnobotany. San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
 • Vallès, J. Variació geolingüística en la comunicació especialitzada. El cas dels noms de les plantes. Oral communication. Espais Terminològics – TERMCAT. Barcelona
 • Vallès, J., Bonet, M. À., Julià, M. A. & Villalonga, J. C. Etnobotánica y fitonimia. Proyecto de recopilación de nombres catalanes de plantas. Oral communication. Vth International Congress of Ethnobotany. San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina

2008

 • Bonet, M. À. Etnobotànica i fitonímia. Els noms de les plantes al Montseny. Oral communication. VII Trobada d’Estudiosos del Montseny Granollers. Granollers
 • Bonet, M. À., Roldán, M., Camprubí, J. & Vallès, J. Estudi etnobotànic de l’Espai Rural de Gallecs. Plantes i cultura popular al Baix Vallès. Oral communication. IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana Nacional. Artà, Mallorca
 • Carrió, E. & Vallès, J. Primeres aproximacions a l’etnobotànica de la Serra Artana (Artà, Mallorca, Illes Balears). Oral communication. IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana Nacional. Artà, Mallorca
 • Parada, M., Bonet, M. À. & Vallès, J. Estudi etnobotànic de l’Alt Empordà. Metodologia i dades generals. Oral communication. IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana Nacional. Artà, Mallorca
 • Rigat M., Garnatje, T. & Vallès, J. Estudi etnobotànic dels horts familiars de l’Alta Vall del Ter i comparació amb els d’altres àrees de muntanya. Oral communication. IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana Artà, Mallorca
 • Santamaria, M. & Vallès, J. Primeres aproximacions a l’etnobotànica de la Serra de Mariola (Alacant, país Valencià). Oral communication. IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana Nacional. Artà, Mallorca
 • Vallès, J., Villalonga, J. C., Bonet, M.À. & Julià, M. A. El projecte “Recull de noms catalans de plantes”. Aspectes botànics i lingüístics. Oral communication. IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana Nacional. Artà, Mallorca

2007

 • Carrió, E., Santamaria-Sala, M. & Vallès, J. Aproximacions etnobotàniques: estudis de la Serra Artana (Mallorca, Illes Balears) i de la Serra de Mariola (Alacant, País Valencià). Invited Oral communication. II Encuentros Etnobiológicos Iberoamericanos 2007: El uso de las plantas y animales en la medicina y alimentación tradicionales del Mediterráneo y América. Universitat d’Alacant – Centro Iberoamericano de la Biodiversidad Internacional. Alacant
 • Rigat, M., Bonet, M.À., Agelet, A., Garnatje, T. & Vallès, J. Estudio etnobotánico de los huertos familiares del alto valledel río Ter (Pirineo catalán) y comparación con los de otras áreas de montaña. Oral communication. VIII Coloquio Internacional de Botánica Pirenaico-Cantábrica. León, Espanya

2006

 • Bonet, M. À., Julià, M. A. & Vallès, J. El projecte “Recull de noms catalans de plantes”. Oral communication. III Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Xixona
 • Bonet, M. À., Parada, M., Rigat, M., Garnatje, T. & Vallès, J. A contribution to the ethnobotany of the Asteraceae in Catalonia, II. Oral communication. The International Compositae Alliance. Barcelona
 • Bonet, M. À., Roldán, M., Campubí, J. & Vallès, J. Plantes i cultura popular. Estudi etnobotànic de Gallecs (Vallès Oriental/Vallès Occidental). Oral communication. III Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Xixona
 • Carrió, E. & Vallès, J. Introducció a l’etnobotànica de la Serra Artana (Artà, Mallorca, Illes Balears). Oral communication. III Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Xixona
 • Parada, M., Bonet, M. À. & Vallès, J. Usos populars de les plantes i gestió del paisatge: resultats d’una recerca etnobotànica a l’Alt Empordà. Oral communication. El paisatge, element vertebrador de la identitat empordanesa, Institut Nacional d’Estudis Empordanesos. Figueres
 • Rigat, M., Bonet, M. À., Garcia, S., Garnatje, T. & Vallès, J. Estudi etnobotànic a l’alta vall del Ter (Pirineus). Plantes alimentàries silvestres. Oral communication. Jornades d’Etnobotànica en Llengua catalana. Xixona

2005

 • Bonet, M. À. & Vallès, J. Ethnobotany of Montseny (Catalonia, Iberian Peninsula): medicinal plants used in veterinary. Oral communication. IVth International Congress of Ethnobotany. Istanbul, Turquia
 • Rigat, M., Bonet, M. À., Garcia, S., Garnatje, T. & Vallès, J. Ethnobotanical studies in the high river Ter valley (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). Poster. Fourth Annual International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) Libro de Resúmenes. Istanbul, Turquia
 • Vallès, J. Pompeu Fabra, Pius Font i Quer, Miquel de Garganta: la normalització del llenguatge botànic català. Invited Oral communication. Cartes que lliguen. Les correspondències científiques com a font de la història de la ciència. Jornada d’homenatge a Joan Joaquim Rodríguez Femenias (1839-1905) en el centenari de la seva mort. Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Institut Menorquí d’Estudis Nacional. Barcelona
 • Vallès, J., Agelet, A., Bonet, M. À., Garnatje, T., Parada, M., Rigat, M. & Selga, A. Els coneixements populars sobre les plantes I els seus usos, base de l’alimentació passada, present i futura. Invited Oral communication. XXIX Jornades Tècniques Agràries. Girona

2004

 • Parada, M., Bonet, M. À. & Vallès, J. Primera aproximació de l’etnobotànica de l’Albera. Oral communication. II Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Arbúcies
 • Parada, M., Bonet, M.À. & Vallès, J. Les persones i les plantes: primera aproximació a l’etnobotànica de l’Albera. Guest Lecture. International talk. “L’Albera i el patrimoni en l’espai transfronterer”. Universitat Autònoma de Barcelona. Figueres

2003

 • Vallès, J. Les plantes médicinales et aromatiques en Catalogne. Guest Oral communication. Séminaire du projet Filières innovantes, savoir-faire locaux et parténariat euroméditerranéen. Comissió Europea (Programa Euromed-Heritage II), Université de Monastir. Monastir, Tunísia
 • Vallès, J., Bonet, M. À. & Agelet, A. Ethnobotanical research on food plants and their medicinal uses in Catalonia (Iberian Peninsula). Guest Lecture. 5th European Colloquium on Ethnopharmacology (Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, Universitat de València-CSIC; European Society of Ethnopharmacology). València

2002

 • Bonet, M. À. & Vallès, J. Studies on pharmaceutical ethnobotany in Montseny biosphere reserve (Catalonia, Iberian Peninsula). Poster. 50th Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research (Society for Medicinal Plant Research, Universitat de Barcelona, Sociedad Española de Fitoterapia). Summary published in Phytoterapy magazine, 2 (suppl. 1): 212, 2002. Barcelona
 • Vallès, J., Bonet, M. À. & Agelet, A. De los ancianos y para la vejez: usos populares de las plantas dirigidos a las personas mayores en dos regiones de montaña de Cataluña (Península Ibérica). Oral communication. Living and “curing” old age in the world. Third International Conference on Anthropology and the History of Health and Disease (Università di Genova). Gènova, Itàlia