Grup


El grup de recerca BioFiC-Planta/EtnobotCat és constituït per investigadors de l’Institut Botànic de Barcelona, (CSIC-ICUB), la Universitat de Barcelona i la Université de Paris-Sud, amb col·laboracions de nivells diferents amb moltes altres institucions de recerca de diversos llocs del món. El seu àmbit és la Botànica i abasta fonamentalment dos grans temes: d’una banda un de biosistemàtic, l’organització i l’evolució del genoma i les seves implicacions biosistemàtiques i evolutives; d’altra banda un d’etnobotànic, la utilització i la gestió dels recursos vegetals per les persones i, en definitiva, les relacions entre els grups humans i les plantes.

Línies de recerca:

  1. BioFiC-Planta: biosistemàtica, filogènia i citogenètica moleculars de les plantes.
  2. EtnobotCat: etnobotànica dels Països Catalans