La investigació del grup té dos focus d'interès: d'una banda, l’estudi dels canvis que s’esdevenen en el genoma vegetal interpretats en un context evolutiu i, de l’altra, l'estudi del coneixement tradicional de les plantes.

Objectiu general:


Dins de la primera línia d'investigació es duen a terme aproximacions enfocades a reconstruir la diversitat vegetal existent en els casos d'estudi triats: bàsicament espècies silvestres de plantes no model i espècies cultivades d'interès econòmic. Es caracteritzen els genomes i s'estudien els processos que hi tenen lloc i que constitueixen el motor de l'evolució. A la segona línia ens centrem en l'estudi d’agroecosistemes, etnoflora i coneixement tradicional. Tractem de recollir el saber popular sobre usos i noms de plantes amb la finalitat de preservar aquest patrimoni i de constituir la base d'investigacions sobre l'obtenció, entre altres productes, de nous medicaments i aliments. Les dades procedents de les dues línies s'integren en estudis multidisciplinaris en espècies de rellevància biocultural i aplicada.


Objectius específics:

En el camp de la diversitat vegetal i evolució del genoma:

 • Investigar la diversitat vegetal integrant dades procedents d'aproximacions morfològiques (incloent morfologia geomètrica), cariològiques, citogenètiques i genòmiques.
 • Reconstruir la història filogenètica i filogenòmica de determinats grups de plantes i analitzar els factors clau que intervenen en l'evolució de les espècies.
 • Analitzar la base genètica subjacent a les novetats morfològiques de les plantes i a la seva diversificació (estudis d’evo-devo).
 • Estudiar la variabilitat poblacional de les espècies vegetals des d'un punt de vista multidisciplinari (genètic, morfològic i bioquímic) amb la finalitat de conservar i aprofitar de manera sostenible aquesta diversitat.
 • Investigar els models d'evolució molecular i l’organització de l'ADN ribosòmic.
 • Estudiar la variabilitat de la mida del genoma en relació amb paràmetres ecològics, cariològics, morfològics i evolutius de les espècies.
 • Avaluar l'impacte de processos com la disploïdia, la poliploïdia, l'activitat dels elements transposables i d'altres elements repetitius en la composició i evolució dels genomes.
 • Mantenir i analitzar bases de dades cariològiques i citogenètiques creades pel nostre grup (GSAD; plant rDNA database; B-chrom; Sex-Chrom), que abasten una gran quantitat d'espècies, com a eina per a una comprensió global dels processos evolutius a nivell del genoma.

En el camp de l'etnobotànica:

 • Dur a terme estudis etnoflorístics en els territoris de parla catalana incloent tots els usos (medicinals, alimentaris i altres) de les plantes i realitzar-hi estudis de fitonímia.
 • Estudiar la diversitat dels agroecosistemes i dels mercats urbans i el coneixement tradicional associat.
 • Estudiar les races locals d'algunes espècies cultivades amb la finalitat de conservar i de preservar el coneixement tradicional associat.
 • Incrementar el contingut de la base de dades etnobotanica.cat, creada pel nostre grup, i convertir-la en un recurs obert a la societat.
 • Estudiar els usos tradicionals de Cannabis en la seva àrea de distribució per a possibles utilitats, especialment de les varietats ancestrals i generar una base de dades amb tota la informació etnobotànica pròpia i aliena sobre Cannabis.
 • Relacionar les dades etnobotàniques amb les dades morfològiques, bioquímiques i de variabilitat genètica d'alguns casos d'estudi, unint les dues línies de recerca amb la finalitat de preservar el coneixement i obrir investigacions destinades a desenvolupar nous medicaments i altres productes útils.
  Institut Botànic de Barcelona
  Universidad de Barcelona
  l’Institut d’Estudis Catalans
  Université Paris-Sud
  CNRS